Walny Zjazd Delegatów Polskiej Federacji Ornitologicznej 2013

23 marca 2013 roku w Katowicach odbyło się Walne Zebranie Delegatów Polskiej Federacji Ornitologicznej.
Nasze Stowarzyszenie reprezentowali koledzy:
Andrzej Werbliński, Leonard Majda, Radosław Musielak.

Postanowienia Walnego Zebrania to między innymi:
– podtrzymanie wysokości składki członkowskiej na poziomie 30 złotych/rok,
– zniesienie składki od niepełnoletnich członków stowarzyszeń,
– rozwiązanie problemu płacenia składki członkowskiej członków nabywających     członkostwo (i CIH) w czasie trwania roku (nie na dzień 1 stycznia danego roku),
– plan rozbudowy oprogramowania informatycznego do obsługi PFO i otwarcie go na     nowe aktywności,
– deklaracja Rady Federacji, że opracuje zasady korzystania przez stowarzyszenia
z programu do obsługi wystaw,
– przyjęcie jako członka rzeczywistego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Hodowców     Małej Egzotyki GOULDA z Zabrza.

Dodaj komentarz