Historia Stowarzyszenia

Krótka historia od Nadprośniańskiego Towarzystwa Hodowców Kanarków Gołębi i Drobiu do Kaliskiego Stowarzyszenia Hodowców Ptaków Egzotycznych CALISIA w Kaliszu
1926 – 2011

      Kaliskie Stowarzyszenie Hodowców Ptaków Egzotycznych „CALISIA” zostało zarejestrowane przez sąd w Poznaniu 30 listopada 2010 roku. W skład komitetu założycielskiego wchodzili: Włodzimierz Świtalski, Andrzej Werbliński, Leonard Majda, Radosław Szymański. KSHPE „CALISIA” jest kontynuacją Kaliskiego Związku Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych Oddział w Kaliszu, w którym wymienieni koledzy działali w latach poprzednich. Nasze korzenie sięgają jednak daleko wstecz, bo historia zaczęła się w roku 1926.
Dnia 24 października 1926 roku koledzy: Pryliński, Bogucki, Nowakiewicz, Brodziński
i Piaskowski założyli „Nadprośniańskie Towarzystwo Hodowców Kanarków, Gołębi
i Drobiu w Kaliszu”. Towarzystwo rozwijało się w szybkim tempie, hodowcy pracowali zarówno nad uszlachetnieniem śpiewu jak i rasy kanarków. W 1927 roku odbył się pierwszy konkurs i wystawa, rok później Towarzystwo urządziło drugą wystawę
o zasięgu okręgowym obejmującą Wielkopolskę i Pomorze. Wystawy cieszyły się wielkim powodzeniem, o czym świadczą liczne kolekcje ptaków i spora liczba nagród zdobyta przez naszych członków, w tym np.: Puchar przechodni Okręgu Wielkopolski
i Pomorza na rok 1928, który trafił do rąk kolegi Zygmunta Prylińskiego. Hodowanie kanarków cieszyło się dużym powodzeniem, ich ilość więc sukcesywnie rosła co
w kolejnych latach przyczyniło się do wyodrębnienia hodowli i powołania „Nadprośniańskiego Towarzystwa Hodowli Kanarków w Kaliszu”. Wybuch II wojny światowej spowodował, że szlachetne hobby zeszło na plan dalszy, jednakże członkowie Towarzystwa nie zważając na istniejącą sytuację kontynuowali prace nad swoimi hodowlami. Po zakończeniu zawieruchy wojennej grupa żyjących hodowców, między innymi: Zygmunt Pryliński, Mieczysław Zeltman i Józef Popiołek wznowili działalność Towarzystwa. Pierwszy powojenny konkurs śpiewu kanarków został zorganizowany 5 stycznia 1947 roku w hotelu „Polonia” w Kaliszu. Trzy lata później odbyły się Mistrzostwa Polski Śpiewu Kanarków, a okazją ku temu stały się obchody
25-lecia naszego Towarzystwa. W 1952 roku reaktywowano Centralny Związek Hodowców Kanarków z siedzibą w Katowicach. Kaliscy hodowcy w tym czasie byli członkami oddziału rejonowego w Kaliszu. W 1965 roku nastąpiła reorganizacja struktur Związku i tak powstał „Polski Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych”
z siedzibą w Katowicach oraz z nami jako Oddziałem w Kaliszu. W naszym mieście,
w roku 1972 powołano Komitet Organizacyjny z okazji 25-lecia Rejonowych Konkursów Śpiewu Kanarków Harceńskich. W skład Komitetu weszli hodowcy: Józef Łaźny, Henryk Iwiński, Józef Cichy, Tadeusz Marszał, Piotr Molek oraz Tadeusz Sobczak. 26 listopada 1972 roku odbył się Jubileuszowy Konkurs Śpiewu połączony z wystawą
w klubie Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Serbinowskiej 25.


W roku 1977 nasz czołowy hodowca kanarków – kolega Tadeusz Marszał uczestniczył
w Konkursie Śpiewu Kanarków zwanym INTERKANARIE (Mistrzostwa Europy Krajów Bloku Wschodniego) zajmując II miejsce i zdobywając tym samym Srebrny Medal. Pozostała grupa miłośników kanarków, między innymi Józef Łaźny, Piotr Molek, Henryk Iwiński, Bonifacy Gorzkiewicz, Zygmunt Nowakowski, Andrzej Werbliński, Leonard Majda, Józef Cichy, Tadeusz Sobczak, Adam Pera kontynuowali swoje pasje hodowlane. Z roku na rok poziom śpiewu naszych kanarków podnosił się, o czym świadczą znaczące sukcesy na Mistrzostwach Polski Śpiewu Kanarków Harceńskich. Na przełomie lat 80 i 90 liczba hodowanych kanarków zaczęła jednak maleć, wzrosła bowiem ilość hodowli ptaków egzotycznych i papug. W tym czasie w hodowlach Włodzimierza Świtalskiego, Leonarda Majdy, Zdzisława Piaskowskiego, Jacka Pasika, Tadeusza Marszała, Marka Karasińskiego oraz Andrzeja Werblińskiego pojawiły się wystawowe papużki faliste, nierozłączki, rozele, nimfy, aleksandretty i inne papugi oraz ptaki egzotyczne. Zaangażowanie
w nową pasję wkrótce przyniosło pozytywne rezultaty. Bardzo dobre lokaty osiągał
np. kolega Włodzimierz Świtalski, który jako jeden z niewielu z nas brał czynny udział
w wielu konkursach papug włącznie z Mistrzostwami Polski, w których dwukrotnie uczestniczył też kolega Andrzej Werbliński. (Osiągnięcia kolegów Świtalskiego
i Werblińskiego można znaleźć w zakładce GALERIA – HODOWLE).
W tamtych latach czterech naszych wieloletnich i zasłużonych hodowców zostało uznanych przez Zarząd Główny Związku w Katowicach za szczególnie zasłużonych swą wieloletnią działalnością na rzecz Związku i hodowli. Nadano im dożywotni tytuł Zasłużonych Członków PZHKiPE, a byli to Józef Łaźny, Piotr Molek, Józef Cichy i Tadeusz Sobczak. 5 marca 1991 roku uchwałą Prezydium PZHKiPE w Katowicach odznaczono złotymi odznakami Zasłużonego Działacza PZHKiPE kolegów: Tadeusza Marszała, Włodzimierza Świtalskiego, Leonarda Majdę i Andrzeja Werblińskiego. Uhonorowani koledzy przez wiele lat działali
w strukturach Związku jako prezes, viceprezes, skarbnik, czy sekretarz. Współpraca
z Zarządem PZHKiPE w Katowicach z biegiem czasu przestała się jednak układać pomyślnie. Na początku bieżącego wieku wielu hodowców odeszło z naszego Oddziału
z poczuciem, że Związek nie rozwija się, a jedynie narzuca coraz wyższe składki. Wystąpiły w tym czasie także kłopoty z otrzymaniem od Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej sali na coroczne wystawy ptaków. Te kryzysowe okoliczności skłoniły pozostałych kolegów do założenia własnego, niezależnego od PZHKiPE w Katowicach, Związku.
30 listopada 2010 roku sąd w Poznaniu zarejestrował Kaliskie Stowarzyszenie Hodowców Ptaków Egzotycznych „CALISIA”. W grudniu, zaraz po rejestracji, złożyliśmy akces o przystąpienie do Polskiej Federacji Ornitologicznej, która jest częścią światowej Konfederacji Ornitologicznej COM. Zostaliśmy przyjęci i jesteśmy jednymi
z 16 organizacji tejże Federacji. Współpracujemy z hodowcami z całej Polski, a także
z tymi spoza granic naszego kraju. Szczególnie bliskie kontakty łączą nas z nowym Związkiem z Nekli – Stowarzyszeniem Hodowców Papug i Ptaków Egzotycznych „KAKADU”. Nasze Stowarzyszenie opiera się jedynie na działalności społecznej,
a działalność ta wynika z naszej wspólnej pasji jaką jest hodowanie ptaków.

Z materiałów, które posiadamy udało się nam ustalić, że w latach powojennych funkcję Prezesa piastowali chronologicznie: Mieczysław Zeltman, S. Michniacki, Michał Jędrzejewski, Józef Łaźny, Henryk Iwiński, Tadeusz Marszał, Włodzimierz Świtalski, Marek Karasiński, Włodzimierz Świtalski oraz Andrzej Werbliński. Kolega Leonard Majda pełnił kilka kadencji funkcję Wiceprezesa i Sekretarza, kolega Andrzej Werbliński pełnił kilkanaście lat funkcję Skarbnika, był także Wiceprezesem, a przez kilkanaście ostatnich lat funkcje Skarbnika i Sekretarza sprawował Aleksander Antkowiak. Musimy także wspomnieć o roli Gospodarza; przez ponad 20 lat tę bardzo odpowiedzialną
i wymagającą dużego wkładu pracy funkcję sprawował kolega Józef Cichy, a przez ostatnie kilkanaście lat kolega Henryk Jędraszczyk. Należy jeszcze wspomnieć
o kolegach legitymujących się najdłuższym stażem związkowym, a są to:
Leonard Majda od 1976r., Andrzej Werbliński od 1979r., Włodzimierz Świtalski od 1981r., Zdzisław Piaskowski od 1981r., Henryk Jędraszczyk od 1982r., Aleksander Antkowiak od 1990r.