Zarząd

Zarząd

Kaliskiego Stowarzyszenia Hodowców Ptaków Egzotycznych „CALISIA”

Andrzej Werbliński – prezes

Marek Barański – wiceprezes

Radosław Musielak – sekretarz

Paweł Walczak – gospodarz

Leonard Majda – skarbnik

Sąd Koleżeński

Kaliskiego Stowarzyszenia Hodowców Ptaków Egzotycznych „CALISIA”

Sławomir Trzęsała – przewodniczący

Magdalena Borowiak – wiceprzewodnicząca

Adam Pera – sekretarz

Komisja Rewizyjna

Kaliskiego Stowarzyszenia Hodowców Ptaków Egzotycznych „CALISIA”

Zdzisław Piaskowski – przewodniczący

Marta Bień – wiceprzewodnicząca

Zbigniew Mazur – sekretarz