Wlane zebranie


16 marca br. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze KSHPE CALISIA, na którym przedstawione zostały sprawozdania merytoryczne i finansowe
z działalności II kadencji Stowarzyszenia oraz odbyły się wybory do
Zarządu, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej.
Fotorelacja na naszym facebooku.
 

Dodaj komentarz