Podsumowanie VII Wystawy Ptaków Egzotycznych Kalisz 2018

VII Wystawa Ptaków Egzotycznych była jak zawsze bardzo udana,
a Mistrzostwa Ornitologiczne niezwykle satysfakcjonujące. Ptaki poddane analizie eksperta osiągnęły wysokie oceny, wszystkich wystawiających uhonorowaliśmy dyplomami, medalami, a za zdobycie najwyższej ilości punktów były wręczane także puchary.

Dziękujemy wszystkim odwiedzającym za przybycie i wsparcie zbiórki na rzecz zimowego dokarmiania dziko żyjących ptaków, sponsorom
i partnerom za pomoc, Radiu Centrum 106,4 fm za patronat medialny. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z najważniejszego dla nas wydarzenia na nasz facebookowy profil.

Dodaj komentarz