Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze
Kaliskiego Stowarzyszenia Hodowców Ptaków Egzotycznych CALISIA

 

W dniu 22 marca 2015 roku o godz. 17:00, w Kaliszu przy ulicy Nowy Świat 46 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Kaliskiego Stowarzyszenia Hodowców Ptaków Egzotycznych CALISIA.
Na Zebraniu odczytano sprawozdania za rok 2014: merytoryczne i finansowe oraz podsumowanie finansowe lat 2011-2014. Zaprezentowano także sprawozdanie Komisji Rewizyjnej a Prezes Andrzej Werbliński przedstawił sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w całej I kadencji. Wszystkie sprawozdania zostały zatwierdzone jednomyślnie. W dalszej części Zebrania wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia oraz skład Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej, a także delegatów na Walny Zjazd Polskiej Federacji Ornitologicznej. Zebranie upłynęło w bardzo przyjemnej atmosferze, a po części oficjalnej odbył się mały poczęstunek.

Dodaj komentarz