Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów PFO 2014

30 marca br. w Katowicach odbyło się Walne Zebranie Delegatów Polskiej Federacji Ornitologicznej, na którym wybieraliśmy nowe władze Federacji na lata 2014–2018. Nowym Prezydentem został Michał Horzela, a pozostali członkowie Rady Federacji to: Henryk Chojnacki, Mariusz Herich, Artur Kupczak i Jarosław Mitko, zaś Komisję Kontroli Wewnętrznej tworzą: Marian Rychcik, Łukasz Wejman i Marek Żyłkowski.

Dziękujemy ustępującemu Prezydentowi Andrzejowi Jenczurze i Wiceprezydentowi Markowi Łabajowi za dotychczasową współpracę, a nowym władzom gratulujemy i życzymy sukcesów.

Porządek obrad obejmował również przyjęcie i zatwierdzenie rocznych sprawozdań Rady i Komisji Kontroli Wewnętrznej, zatwierdzenie rocznego planu pracy oraz preliminarza finansowego Rady na 2014 r., ustalenie wysokości składek członkowskich na 2015 r. oraz zatwierdzenie decyzji Rady o przyjęciu nowych członków do PFO.

Minutą ciszy uczciliśmy pamięć naszego kolegi, wiceprezesa KSHPE CALISIARadosława Szymańskiego i sędziego PFO – kolegi Adama Motulewicza.

Dodaj komentarz