NOC KUPAŁY Wystawa papug i ptaków egzotycznych w Nekli

 

25 czerwca 2011 roku w Nekli miała miejsce impreza pod nazwą „Noc Kupały”.

Jedną z atrakcji niezwykle bogatego programu była wystawa papug i ptaków egzotycznych zorganizowana przez Stowarzyszenie Hodowców Papug i Ptaków Egzotycznych „KAKADU”.

KSHPE CALISIA jako zaprzyjaźnione stowarzyszenie zostało zaproszone na tę wystawę. Pojechaliśmy silną, jedenastoosobową grupą,
a dwaj nasi członkowie wystawili papugi ze swoich hodowli. Kolega Leonard Majda zaprezentował piękne rozelle białolice mutacji rubionowej i konury złotoczelne. Kolega Radosław Szymański wystawił zaś oswojone, ręcznie karmione mnichy nizinne, wśród których było pięć wyjątkowych, bo lotowanych okazów. Swobodne loty mnich zostały przez nas uwiecznione na zdjęciach, które zaprezentowaliśmy hodowcom i odwiedzającym.
Dokumentacja ta cieszyła się wielkim zainteresowaniem, bo loty na wolności wydają się być na tyle niesamowite i niewiarygodne, że gdyby nie zdjęcia niektórzy hodowcy nie byliby w stanie w nie uwierzyć.

Za udział w wystawie koledzy Radosław Szymański i Leonard Majda otrzymali podziękowania i dyplomy. Natomiast nasze Stowarzyszenie z rąk samego Burmistrza Miasta i Gminy Nekli – Pana Karola Balickiego otrzymało pamiątkowy puchar.
Imprezę oceniamy jako bardzo udaną i dobrze zorganizowaną przez SHPiPE „KAKADU”. Mile i owocnie spędziliśmy czas nawiązując nowe kontakty z hodowcami z całej Polski.

Spotkanie hodowców KSHPE CALISIA

11 czerwca 2011 roku w gościnnych progach wiceprezesa – kolegi Radka Szymańskiego i jego żony – Pani Joanny Krzyżanowskiej-Szymańskiej odbyła się impreza integracyjna Kaliskiego Stowarzyszenia Hodowców Ptaków Egzotycznych CALISIA. Sobotnia słoneczna aura wyjątkowo nam sprzyjała. Czas umilała wesoła muzyka biesiadna, co było zasługą wielkiego audiofila – prezesa Andrzeja Werblińskiego.
W przyjemnej atmosferze spędziliśmy czas na rozmowach, których głównym tematem była oczywiście wymiana spostrzeżeń na temat naszych hodowli. Największą atrakcją spotkania było lotowanie pięciu mnich nizinnych naszego gospodarza. Mnicha nizinna to papuga, która pochodzi z Ameryki Południowej. Długość jej ciała to ok. 29 cm, a rozpiętość skrzydeł ok. 45 cm. Ciekawostką jest fakt, że mnicha jest jedyną papugą, która nie wykorzystuje dziupli i jam tylko samodzielnie buduje gniazda. Obserwowanie ich swobodnych lotów zapierało dech w piersiach, bowiem dla każdego hodowcy jest to niesamowity, bardzo poruszający widok.W programie imprezy znalazło się także pieczenie kiełbasek i kosztowanie pysznej grochówki, którą zawdzięczamy Pani Barbarze Majdzie – żonie kolegi Lonarda Majdy. Spotkanie było bardzo udane o czym świadczą fotografie umieszczone w galerii. Zapraszamy do oglądania!

Walny Zjazd Delegatów Polskiej Federacji Ornitologicznej

Walny Zjazd Delegatów PFO

27 marca 2011 roku wzięliśmy udział w Walnym Zjeździe Delegatów stowarzyszeń wchodzących w skład Polskiej Federacji Ornitologicznej. Na zjazd przybyło 44 Delegatów
z 13 stowarzyszeń członkowskich. Kaliskie Stowarzyszenie Hodowców Ptaków Egzotycznych CALISIA reprezentowali
w Katowicach: Andrzej Werbliński, Radosław Szymański,
Marek Fingas, Leonard Majda.
Obrady dotyczyły: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania
i rozliczenia finansowego Rady Federacji za rok sprawozdawczy, przyjęcia rocznego sprawozdania Komisji Kontroli Wewnętrznej, rozpatrzenia wniosków Rady Federacji o wykluczenie z PFO stowarzyszeń, które nie przestrzegają Statutu i nie wywiązują się z przyjętych na siebie obowiązków, zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Federacji, zatwierdzenia wyboru skarbnika Rady Federacji, ustalenia składki członkowskiej na rok 2012 i lata następne, dokonania zmiany statutu PFO oraz przedstawienia planu pracy Rady Federacji na rok 2011.
Zjazd będziemy wspominać bardzo mile, gospodarze przyjęli wszystkich niezwykle serdecznie, a dyskusje były owocne.