Dołącz do nas

Jak zostać członkiem Kaliskiego Stowarzyszenia Hodowców Ptaków Egzotycznych CALISIA?

To proste …

 • wydrukuj formularz:
  Deklaracja Członkowska i Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • wypełnij czytelnie i podpisz
 • wyślij pocztą pod adres:
  ul. Częstochowska 18, 62-800 Kalisz
  albo skontaktuj się z Zarządem telefonicznie lub mailowo (502 075 424; kshpe@calisiahodowcy.pl)
 • przyjdź na spotkanie (o miejscu i terminie poinformuje telefonicznie lub mailowo Zarząd)
  możesz przekazać wypełnione formularze lub wypełnić na miejscu, gdzie otrzymasz je w formie wydrukowanej
 • zabierz Dowód Osobisty (do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości)
 • składka członkowska wynosi  120,00 zł rocznie, wpisowe 20,00 zł • wydrukuj formularze:
  Deklaracja Członkowska Młodzieżowa i Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • wypełnij czytelnie i podpisz (Ty i Twój Rodzic lub Opiekun Prawny)
 • wyślij pocztą pod adres:
  ul. Częstochowska 18, 62-800 Kalisz
  albo skontaktuj się z Zarządem telefonicznie lub mailowo (502 075 424; kshpe@calisiahodowcy.pl)
 • przyjdź na spotkanie (o miejscu i terminie poinformuje telefonicznie lub mailowo Zarząd)
  możesz przekazać wypełnione formularze lub wypełnić na miejscu, gdzie otrzymasz je w formie wydrukowanej
 • zabierz Legitymację Szkolną lub inny dokument (do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości)
 • składka członkowska wynosi  50,00 zł rocznie, wpisowe 10,00 zł
 • Serdecznie zapraszamy wszystkich hodowców, pasjonatów i miłośników ptaków!