Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Forum

Witaj Gość 

Pokaż/ukryj nagłówek

Witaj Gościu, pisanie na forum wymaga rejestracji.

Strony: [1]
Autor Temat:REGULAMIN FORUM Temat zamknięty
Lestat
Administrator
Posty: 11
Post REGULAMIN FORUM
w: February 7, 2011, 15:52

Regulamin forum

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z forum dyskusyjnego udostępnianego na stronie calisiahodowcy.pl (dalej jako: Forum).

2. Forum dyskusyjne jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Kaliskie Stowarzyszenie Hodowców Ptaków Egzotycznych CALISIA (dalej jako: KSHPE CALISIA)

3. Każdy korzystający z usługi Forum (dalej: Użytkownik) zobowiązany jest do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu oraz netykiety.

4. Forum umożliwia Użytkownikom zamieszczanie swojej opinii na określony temat oraz poznawanie i komentowanie wypowiedzi innych osób.

5. Każdy odwiedzający stronę Forum może zapoznać się ze zgromadzonymi tam wypowiedziami (określanymi dalej jako Wpisy). Publikowanie własnych Wpisów
i zakładanie nowych wątków (czyli rozpoczynanie dyskusji na określony temat) wymaga wcześniejszej rejestracji i zalogowania się na Forum zgodnie z zasadami określonymi w punktach 5-8 regulaminu.

6. Do rejestracji niezbędne jest podanie nazwy Użytkownika, hasła i działającego adresu elektronicznego. Nazwę użytkownika może stanowić dowolnie wybrany przez niego pseudonim.

7. Rejestrując się Użytkownik zgadza się na respektowanie niniejszego regulaminu.

8. Rejestracja następuje w momencie potwierdzenia prawidłowego działania podanego przez Użytkownika adresu elektronicznego.

9. Nazwa Użytkownika stanowi jego identyfikator (ang. „login”), który wraz z hasłem umożliwiają Użytkownikowi zalogowanie się.

10. KSHPE CALISIA nie ponosi odpowiedzialności za treść Wpisów.

11. Wpis nie może zawierać:

  a) treści sprzecznych z prawem,
  b) treści sprzecznych z dobrymi obyczajami (w szczególności obraźliwych, wulgarnych),
  c) treści naruszających prawa innych osób (w szczególności szerzących nienawiść rasową, obraźliwych dla cudzych uczuć religijnych, godzących w cudzą godność, naruszających cudzą prywatność lub inne dobra osobiste),
  d) treści naruszających zasady współżycia społecznego,
  e) treści reklamowych,
  f) spamu

12. KSHPE CALISIA zastrzega sobie prawo do redagowania i/lub usuwania wpisów zawierających treści, o których mowa w punkcie 11.

13. Moderatorzy czuwają nad przebiegiem dyskusji. Mają prawo usuwać wpisy sprzeczne z niniejszym regulaminem, a także przenosić wątki pomiędzy poszczególnymi częściami forum.

14. Użytkownik może zgłosić naruszenie zasad regulaminu lub netykiety moderatorowi danego forum.

15. Adres IP, z którego został wysłany każdy Wpis jest notowany w celu kontrolowania przestrzegania zasad zawartych w niniejszym regulaminie i netykiecie.

16. KSHPE CALISIA ma prawo blokowania dostępu do Forum Użytkownikom dopuszczających się naruszeń niniejszego regulaminu.

17. Użytkownik publikujący swoje Wpisy na forum, niniejszym upoważnia nieodpłatnie KSHPE CALISIA do ich:

  a) utrwalania i zwielokrotniania (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia),
  b) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez sieci telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym,
  w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu,

18. KSHPE CALISIA zastrzega sobie prawo wprowadzania jednostronnych zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Forum.

Netykieta to zbiór reguł poprawnego zachowania w Internecie. Podobnie jak w wypadku etykiety w świecie rzeczywistym, jej przestrzeganie ma ułatwić kontakty między ludźmi i sprawić, że staną się one przyjemniejsze, dlatego warto jej przestrzegać. Prosimy, zapoznaj się z paroma zasadami, które podajemy poniżej, i stosuj się do nich w czasie pobytu na naszym Forum dyskusyjnym.

Treść wypowiedzi

1. Pisz na temat wątku, w którym się wypowiadasz.

2. Zakładając nowy wątek:

  a. sprawdź, czy taki sam temat nie był już omawiany (możesz w tym celu posłużyć się wyszukiwarką),
  b. zwróć uwagę, aby założyć go w części forum odpowiadającej mu pod względem tematycznym,
  c. nadaj mu tytuł krótko, rzeczowo i zrozumiale odzwierciedlający jego zawartość.

3. Dyskutuj na temat treści wypowiedzi innych użytkowników, ale nie atakuj ich personalnie (nie odnoś się do ich cech charakteru, stopnia rozwoju umysłowego, przynależności do określonej rasy, grupy religijnej itp.).

4. Unikaj wypowiedzi zawierających wyłącznie lakoniczne wpisy ( „lol” lub inne stwierdzenia niewiele wnoszące do dyskusji).

5. Jeżeli dyskusja zejdzie na temat niezwiązany z wątkiem, kontynuuj ją przy pomocy wiadomości prywatnych.

6. Nie zamieszczaj wypowiedzi o charakterze promocyjnym lub reklamowym.

7. Nie wysyłaj wiadomości „łańcuszków”.

8. Nie wysyłaj spamu (wielu takich samych wiadomości, zwłaszcza generowanych automatycznie).

9. Nie zamieszczaj linków do stron zawierających treści sprzeczne z prawem, zawierające wirusy lub inne złośliwe oprogramowanie.

Forma wypowiedzi

9. Odpowiadając na wpis cytuj wyłącznie fragment, do którego się odnosisz.

10. Stosuj się do reguł ortografii i interpunkcji oraz innych zasad poprawności języka polskiego.

11. Nie pisz WIELKIMI LITERAMI (Caps Lock), w Internecie oznacza to krzyk.

12. Możesz używać symboli wyrażających emocje (tzw. emotikony), np.: 🙂 radość, 🙁 smutek, itp.

13. Twój podpis w stopce nie powinien zawierać obrazków o dużej wielkości (powyżej około 100 KB), ani nazbyt szerokich czy wysokich (około 150 pikseli), lub zbyt wiele linii tekstu.

14. Jeśli chcesz poprawić lub uzupełnić wypowiedź korzystaj z Edycji Wpisu, nie twórz kolejnego wpisu.

Kontakty z innymi użytkownikami

15. Nie obrażaj innych użytkowników.

16. Nie przeklinaj.

17. Nie zamieszczaj wypowiedzi szerzących nienawiść rasową, obraźliwych dla cudzych uczuć religijnych, nawołujących do przemocy, godzących w cudzą godność, naruszających cudzą prywatność itp.

18. Nie podszywaj się pod innych.

19. Ignoruj użytkowników nastawionych wyłącznie na wywoływanie kłótni, krytykowanie i dezorganizację wymianę zdań na forum. Wdawanie się z nimi
w dyskusję, tylko pogłębia problem.

Zgodnie z Regulaminem Forum KSHPE CALISIA, wypowiedzi naruszające zasady netykiety mogą być zmieniane lub usuwane.

Strony: [1]
Mingle Forum by cartpauj
Wesrja: 1.0.31.3 ; Strona wczytana w 0.059 sekund